Ben-Bugter_round

Ben Bugter

Specialist scherp inkopen in het sociaal domein

Ben ondersteunt al jaren gemeenten en regio’s, maar ook zorgaanbieders bij aanbestedingen en subsidie tenders. Daarnaast heeft Ben ervaring op uiteenlopende terreinen, zoals: re-integratie, Arbo-dienstverlening, inburgering, onderwijs, startersadvies, schoolboeken, Jeugdzorg en Wmo.

Scroll to Top