Lobbyen

Invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid

Het is heel goed mogelijk om tussentijds invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Raadsvergaderingen zijn openbaar, vergaderingen van raadscommissies ook. Schriftelijke stukken die door de raad worden behandeld, kunnen door iedereen worden opgevraagd.

Scroll to Top